Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Ptejte se: Organizaèní výbor

Rubrika byla po skonèení turnaje uzavøena. Dìkujeme za všechny Vaše otázky a pøipomínky.

 
 

Zobrazuji odpovìdi 1 - 10 z 146 odpovìdí v této kategorii celkem.

olda
8.1.2012, 13:23
 
Jak víme pøes neúspìchy nejen repre 18,ale zvláštì pøes neúspìchy repre A - žen,hlavní trenéøi stále zùstávají na svých zøejmì doživotních místech.Jen stále slyšíme ”pøíštì nám to vyjde”.Mám otázku.Kdy pøíštì to vlastnì bude,kdy už koneènì skonèí ta nekoneèná hra kamarádíèkù”Já na tebe,Ty na mì”?!?!?! Nìco prohnilého je v ALKŽH.


Odpovìï:

Dobrý den, sportovní hodnocení probìhne až po sezónì. Váš názor je jasný, funkcionáøi ho mohou mít jiný. V souèasné dobì nemá cenu pøedbíhat událostem.

S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
Honza
8.1.2012, 13:17
 
Mùžu se zeptat, kde se koná další mistrovství žen do 18 let? díky

Odpovìï:

Dobrý den, pokud vím,o oficiálním pøidìlení poøadatelství IIHF teprve rozhodne.
S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
Šlaušek
8.1.2012, 12:21
 
Udìlal jsem si statistiku návštìvnosti, která hovoøí jasnì pro Pøerov. Tím se ale nechci dostat zpìt do hádek, které provázeli celé MS. Nejdøív jsem to nechtìl nikam dávat, ale když už jsem si dal tu práci, tak to sem pøece jen mrsknu. Mùžete si to stáhnout odtud: http:||www.uloz.to|12373056|pocty-divaku-na-vsech-zapasech-ms-docx

_______________________________________________
Dobrý den, mùžete mi prosím vložit pøíspìvek do diskuze? Píše mi to, že mám nevhodné znaky. Dìkuji
Stejnì tak dìkuji, že jste dostali MS do Èeska a ještì navíc do Pøerova. Strávil jsem tak skvìlých 14 dní a moc jsem si to užil.

Odpovìï:

Dobrý den, žádost jsem pøedal správci stránek.
S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
sendy (soft@soft.cz)
8.1.2012, 11:47
 
Z calgary? a kdy tobylo?Za poslední tøiroky nic.

Odpovìï:

Dobrý den, mistrovství svìta v Calgary se hrálo v roce 2008. Na následujících šampionátech (pøed tím letošním) skonèil náš tým dvakrát ètvrtý a jednou sedmý.

S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
8.1.2012, 11:13
 
Dobry den bude zverejnen celkovy pocet divaku dekuju za odpoved.

Odpovìï:

Dobrý den, mistrovství svìta navštívilo celkem 17 480 divákù, z toho 5 780 ve Zlínì a 11 700 v Pøerovì.

Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
bejbl (bejbl@com)
8.1.2012, 10:37
 
chci se zeptat,zda se bude mìnit po letošním MS realizaèní tým(trenér(?Pokuï dobøe poèítám tak ani z jednoho MS nepøivezl meaily.

Odpovìï:

Dobrý den, tato otázka je pøedèasná, hodnocení šampionátu teprve probìhne. Pro upøesnìní - trenér Tomáš Výtisk pøivezl s týmem bronzovou medaili z mistrovství svìta v Calgary.

S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
marta
7.1.2012, 12:06
 
Je nìkde ve Zlínì možnost parkování pro diváky nebo nìjaké parkovištì vyhrazené. Dìkuji

Odpovìï:

Dobrý den, otevøena budou parkovištì pøed PSG arénou i pøed sousedním Zimním stadiónem Luïka Èajky. Vzhledem ke kapacitì doporuèují organizátoøi parkovat pøed Zimním stadionem Luïka Èajky.

S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
Tomáš
7.1.2012, 11:38
 
Záznam ze vèerejšího utkání FIN - CZE

http:||www.youtube.com|watch?v=y180KqlNVOg&feature;=youtu.be&t;=28m8s

---
Mùžete prosím tento pøíspìvek pøidat do diskuze? Bohužel mi to píše, že mám nevhodné znaky. Dìkuji

Odpovìï:

Dobrý den, zaøídíme.

S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
JIøí Nìmec (oaza.nemec@seznam.cz)
7.1.2012, 00:14
 
Jen mi tak trošku mrzí, že až na fotografii se èlovìk mùže dozvìdìt, že delegátem IIHF byl Rob van Rijswijk. Org. výbor si pøeèteme všude, ale že tady byl jeden z nejvyšších pøedstavitelù ženského hokeje na IIHF se musí èlovìk dopátrat sám. Trošku tendenèní, nemyslíte ??? Myslím, že i lidièky kolem ženského hokeje u nás by zajímala i tato informace.

Odpovìï:

Dobrý den, delegáty Mezinárodní hokejové federace jsou Tony Rossi, èlen rady IIHF, a Rob van Rijswijk, zástupce sekretariátu IIHF.
S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
Martin
7.1.2012, 00:09
 
Dobry vecer,

Myslite si,ze by si zaslouzil Prerov i dalsi podobou akci..OTAZNIK.

A jak se libil,ci nelibil prerovsky stadion..OTAZNIK.

Dekuji.

Odpovìï:

Dobrý den, myslím, že by si podobnou akci zasloužil. Zimní stadión se úèastníkùm líbil, s organizací a prací místních poøadatelù byli velmi spokojeni. Se žádnými zásadními výhradami jsme se nesetkali, drobné pøipomínky se øešily na místì.
S pozdravem
Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH
Další stránky
123456>>
 
Pro fanoušky
  1. Ubytování
  2. Diskusní fórum
  3. Ptejte se organizaèního výboru
  4. Facebook
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄吧| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| SO站| 港水雪茄 帕特加斯d4 大卫杜夫雪茄 高希霸雪茄 蒙特雪茄 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|