Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Archiv èlánkù

archiv èlánkùarchiv aktualit

Zobrazuji posledních 30 aktualit.

10.8.Do you like to bet on the game that is already in play? The betting office Bet365 has the biggest offer of live bets on the internet! Find out yourself.

Enter the world of the quickly growing family of the company Bet-at-home and experience the joy of winning right from the comfort of your own house.

Rich offer of betting opportunities and attractive odds – that is DOXXbet.

Wide offer of classic and live bets, great odds and bonuses. On Unibet you are always welcome.

17.7.Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
8.1.Best playersBest goalie of the tournament: Franziska Albl (Germany)
Best defenseman of the tournament: Erin Ambrose (Canada)
Best ofenseman of the tournament: Alex Carpenter (USA)
7.1.Nejlepší hráèkyZa tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
7.1.Nejlepší hráèkyZa tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
7.1.Nejlepší hráèi turnaje:Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

4.1.Video pøenosyExperimentální vysílání ètvrtfinálového utkání Švédsko - Finsko pøináší server tvcom.cz.
4.1.Video streamVideo stream from the QF game Sweden - Finland can be watched at tvcom.cz.
4.1.Zmìna v Pøerovì!Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
3.1.Standings updatedStandings after Day 3 are available at our homepage.
3.1.Tabulky aktualizoványTabulky po tøetím hracím dni jsou k dispozici na úvodní stránce webu.
1.1.Tabulky aktualizoványTabulky po druhém hracím dni jsou k dispozici na úvodní stránce webu.
1.1.Standings updatedStandings after Day 2 are available at our homepage.
31.12.Aktualizace soupisekSoupisky týmù byly aktualizovány dle údajù od jednotlivých celkù.
31.12.Rosters updatedTeam rosters were updated according to data provided by team representatives.
31.12.Notice for spectatorsPlease note the limited capacity of PSG Arena in Zlin. We recommend arriving at the arena in a reasonable time ahead of the game. Once the capacity is filled, no more spectators will be allowed inside. Thank you for your understanding!
29.12.Výsledky pøípravyVýsledky pøípravných utkání (29. prosince 2011):
USA - Zlín MD 3:4sn
Kanada - Pøerov MD 5:1
Švédsko - Švýcarsko 5:3
Èeská republika - Finsko 1:2
29.12.Pre-tournament resultsPre-tournament games (December 29, 2011):
USA - Zlín midgets 3:4so
Canada - Pøerov midgets 5:1
Sweden - Switzerland 5:3
Czech Republic - Finland 1:2
21.12.SoupiskyByly zveøejnìny soupisky vìtšiny týmù. Jde o tzv. long-list, ze kterého budou nìkteré hráèky pøed turnajem vyškrtnuty.
21.12.Entry lists publishedEntry lists of most of the teams have been published.
21.12.Soupiska ÈeskaNominace Èeské republiky pro mistrovství svìta byla zúžena do finální podoby.
21.12.Roster of Czech Rep.Final roster of Team Czech Republic has been published.
28.11.Nabídka spolupráceV sekci Partneøi novì najdete nabídku obchodní a marketingové spolupráce.
13.11.Free entranceEntrance to all tournament games is free.
13.11.AccommodationHotels dedicated for visitors and media accommodation are Hotel Garni (Zlín) and Hotel Jana (Pøerov). More information about accommodation.
13.11.Photos of arenasPhotos of arenas both in Zlín and Pøerov can be found in photogallery.
11.11.UbytováníPartnerskými hotely pro ubytování fanouškù a novináøù bìhem turnaje jsou Hotel Garni (Zlín) a Hotel Jana (Pøerov). Více o ubytování.
11.11.Foto stadionùDo fotogalerie jsme pøidali nìkolik snímkù stadionù, které budou hostit šampionát.
7.11.Organizaèní výborAktuální obsazení pozic v organizaèním výboru turnaje si prohlédnìte zde.
7.11.Vstupné zdarmaVstup na všechna utkání šampionátu je zdarma.
 
Informace o turnaji
  1. Základní informace
  2. Organizaèní výbor
  3. Poøadatelská mìsta
  4. Stadiony
  5. Vstupenky
  6. Formát turnaje
  7. Historie
  8. Partneøi
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie